Ana Sayfa
Duyurular
2018-2019 Güz Yarıyıl Sonu (final) Mazeret Sınavları Duyurusu

2018-2019 Güz Yarıyıl Sonu (Final) Mazeret Sınavları Duyurusu

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final Sınavlarında aşağıda belirtilen geçerli mazeretleri olan öğrencilere “Yarıyıl Sonu Mazeret sınav Hakkı” verilecektir.

 

HASTALIK HALİ

MADDE 8 (1) Öğrencinin veya birinci ya da ikinci derece yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte hastalanması halinde; sağlık raporunun düzenleme tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içinde ilgili Bölüm Başkanlığına form ekinde sunulması gerekir.

VEFAT

MADDE 9 (1) Öğrencinin birinci veya ikinci derece yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte (sınavdan en fazla 5 gün önce) vefatı durumunda; vefat belgesinin, sınav tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içinde ilgili Bölüm Başkanlığına form ekinde sunulması gerekir.

TRAFİK KAZASI VE BEKLENMEYEN HALLER

MADDE 10 (1) Sınava gelmek üzere yola çıkmış bir öğrencinin sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik kazasına uğraması durumunda; ilgili trafik şubesinden alacağı kaza raporunun sınav tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içinde ilgili Bölüm Başkanlığına form ekinde sunulması gerekir.

(2) Öğrencinin ikamet ettiği binada sınavdan bir önce veya sınav günü, sınava girmesini engelleyecek nitelikte bir mücbir sebebin (yangın, sel, deprem, çökme, yıkım vb) vukuu bulması halinde; ilgili resmi makamlardan alacağı belgeyi sınav tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içinde ilgili Bölüm Başkanlığına form ekinde sunulması gerekir.

(3) Öğrenci herhangi bir nedenle gözaltına alınmışsa/tutuklanmışsa; ilgili emniyet biriminden alacağı belgenin, sınav döneminin bitimine kadar ilgili Bölüm Başkanlığına form ekinde sunulması gerekir.

ÜNİVERSİTE VE DİĞER RESMİ KURUMLARCA GÖREVLENDİRME HALİ

MADDE 11 (1) Öğrencinin, ulusal ve uluslar arası yarışma, sportif faaliyet vb. nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirilmesi durumunda; resmi belgeyi, sınav döneminin sonuna kadar ilgili Bölüm Başkanlığına form ekinde sunması gerekir.

YARIYIL SONU (FİNAL) MAZERET SINAVLARI

  16 Ocak 2019 Çarşamba günü yapılacaktır. (Dersler ve Sınav saatleri daha sonra ilan edilecektir.)

Mazeret sınavına girecek öğrenciler dilekçe ve ekinde mazeret belgesi ile yukarıdaki maddelerde belirtilen tarihlerde Bölüm Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

 

MAZERET SINAV DİLEKÇESİ