Ana Sayfa
Duyurular
2021-2022 Bahar Yarıyıl Sonu Mazeret Sınavları Duyurusu

2021-2022 Bahar Yarıyıl Sonu Mazeret Sınavları Duyurusu

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Final Sınavlarında aşağıda belirtilen geçerli mazeretleri olan öğrencilere * Yarıyıl Sonu Mazeret sınav Hakkı? verilecektir.
 

MADDE 18 ? (1) Belgelemek kaydıyla aşağıda belirlenen mazeretleri nedeniyle sınavlara katılamayan öğrenciler; yıl içi sınavları için ilgili öğretim elemanının ilan ettiği tarihlerde, yılsonu sınavları içinse akademik takvimde belirtilen mazeret sınavları tarihlerinde ilgili bölüm/program başkanlığına mazeret sınavı için başvurularını dilekçe ile yaparlar. Mazeretleri, ilgili eğitim biriminin yönetim kurulunca kabul edilenlerin mazeret sınav kayıtları, bölüm sekreterliği tarafından sisteme işlenir.
 

a) Hastalık Hali: İlgili sınav tarihlerinde, öğrencinin veya birinci ya da ikinci derece yakınlarından birinin hastaneye yatmasını gerektirecek nitelikte ciddi bir rahatsızlığı bulunması nedeniyle ilgili sınava katılamayan öğrencinin, bu durumunu bir raporla belgelemesi ve dilekçe ekinde sunması gerekir.

b) Yakınlarından Birinin Vefatı: İlgili sınav tarihlerinde, birinci veya ikinci derece kan ve hısım yakınlarından birinin vefatı nedeniyle ilgili sınava katılamayan öğrencinin, bu durumunu belgelemesi ve dilekçe ekinde sunması gerekir.

c) Tutukluluk ve Hükümlülük Hali: İlgili sınav tarihlerinde, tutuklu veya hükümlü olması nedeniyle ilgili sınava katılamayan öğrencinin, bu durumunu belgelemesi ve dilekçe ekinde sunması gerekir.

ç) Üniversite ve Diğer Resmi Kurumlarca Görevlendirilme Hali: İlgili sınav tarihlerinde, ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet vb. nedenlerle üniversite veya diğer resmi kurumlarca görevlendirilmesi sebebiyle ilgili sınava katılamayan öğrencinin, bu durumunu belgelemesi ve dilekçe ekinde sunması gerekir.

d) Sınav çakışması durumu: İlgili sınav tarihlerinde, öğrencinin o dönem yazılması olan farklı derslerine ait sınavlarının aynı saatlerde yapılması durumunda, çakışma olan diğer ders/derslerinin sınavına katılamayan öğrencinin, bu durumunu çakışan sınavlara ait sınav programlarının ilgili bölüm başkanlığı onaylı sureti ile dilekçe ekinde sunması gerekir.

 

YARIYIL SONU (FİNAL) MAZERET SINAVLARI

Mazeret Sınavları için son başvuru tarihi : 08 Haziran 2022 Çarşamba Saat:14:00 'dır. 

Mazeret Sınav Tarihleri : 13-14 Haziran 2022
 
Mazeret sınavına girecek öğrenciler dilekçe ve ekinde mazeret belgesini yukarıdaki maddelerde belirtilen tarihlerde adamyo@sakarya.edu.tr veya http://kys.sakarya.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.
 


MAZERET SINAV DİLEKÇESİ

Mazeret Sınavı Başvuru Formu_rev(1).docx