Ana Sayfa
Bilgisayar Teknolojileri
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Tüm teknik programlarımız mesleki bilgi-beceri yanında; Türkçe ve İngilizce, matematik bilgisi, bilim ve teknolojiyi algılama, bilgisayar okuryazarlığı, bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, öğrenmeyi öğrenme, bağımsız çalışabilme, iletişim kurabilme, bilginin yönetimi, işletme kültürü, kalite kültürü, kendini değerlendirebilme, grup çalışması, girişimcilik, iş güvenliği ve hukuku, kültürel bilinç ve kendini anlatabilme gibi anahtar becerileri kazandıracak şekilde yapılandırılmıştır.

 

* Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı :

Sağlık Bilgi Sistemleri programının amacı; her türlü sağlık kuruluşunda çalışabilecek, bilgisayar kullanımı, tıbbi cihazların çalıştırılması ve sağlık ekipmanlarının kullanımı konusunda yeterli ve etkin elemanların yetiştirilmesidir.

 

Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, diğer disiplinlerde olduğu gibi sağlık alanında da büyük kazanımlar sağlayan önemli yeniliklere imkân vermiştir . Bilgi teknolojilerinin öneminin gittikçe arttığı sağlık hizmetlerinde, hizmetlerin etkili, verimli ve kaliteli sunulması açısından, bilgi teknolojilerini kullanımı, veri tabanı, donanım, network, otomasyon ve tıbbi cihazları kullanma konularını da içerecek şekilde verilecek eğitimle bu alanlarda sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman açığının kapatılması ve konularında araştırma yapabilecek potansiyelde eleman yetiştirmektir.