Ana Sayfa
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
Acil Durum ve Afet Yönetimi

Acil Durum ve Afet Yönetimi

MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ

Tüm Mülkiyet Koruma ve Güvenlik programlarımız mesleki bilgi-beceri yanında; Türkçe ve İngilizce, bilgisayar okuryazarlığı, bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, öğrenmeyi öğrenme, bağımsız çalışabilme, iletişim kurabilme, bilginin yönetimi, işletme kültürü, kalite kültürü, kendini değerlendirebilme, grup çalışması, iş ve sosyal güvenlik hukuku, kültürel bilinç ve kendini anlatabilme gibi anahtar becerileri kazandıracak şekilde yapılandırılmıştır.

 

*Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı:

Programımız, gerek özel gerekse kamu sektöründe acil durum ve afet yönetimi alanındaki insan kaynağı ihtiyacını karşılamaya yönelik eğitim vermeyi hedeflemektedir. Özellikle, hâlihazırda gerek özel gerekse kamu sektöründe acil durum ve afet yönetimi kapsamında yer alan kadrolarda çalışan kişilerin çalışma hayatlarına devam ederken, uzaktan eğitim ile “Acil Durum ve Afet Yönetimi” teknikeri olma imkanı da doğmaktadır. 

Acil Durum ve Afet Yönetimi alanında ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerilere sahip, can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmaların tümü için yapılan çalışmalara katılabilecek, bilgisiyle destek sağlayabilecek, meydana gelebilecek zincirleme olayların ve ikincil afetlerin önlenmesinde çalışabilecek, hizmet / iş sürekliliğinin aksamaması için gerekli önlemlerin alınması işlerinde rol alabilecek elemanların yetiştirilmesi hedeflenmiştir.