Bilgisayar Kullanımı

BİLGİSAYAR KULLANIMI BÖLÜMÜ
Tüm programlarımız mesleki bilgi-beceri yanında; Türkçe ve İngilizce, bilgisayar okuryazarlığı, bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, öğrenmeyi öğrenme, bağımsız çalışabilme, iletişim kurabilme, bilginin yönetimi, işletme kültürü, kalite kültürü, kendini değerlendirebilme, grup çalışması, iş ve sosyal güvenlik hukuku, kültürel bilinç ve kendini anlatabilme gibi anahtar becerileri kazandıracak şekilde yapılandırılmıştır.
 
* Bilgi Yönetimi Programı ;
Günümüzde yaşanan teknolojik gelişim sayesinde bilgiye erişimin kolaylaşması, bilginin paylaşımına olanak sağlamakla birlikte bu bilginin hızla yayılmasına neden olmuştur. Bu durum, işletmelerin rekabet edebilmeleri için; daha fazla, daha değerli ve diğerlerinden farklı bilgiler edinmesi zorunluluğunu getirmiş, araç olarak da bilgi teknolojilerini kullanmaya zorlamıştır. Etkin bilgi yönetimi ile doğru kişiye doğru zamanda doğru bilgiyi ulaştırarak karar verme sürecini iyileştirmek hedeflenir. Değişen ekonomik koşullara bağlı olarak değişen pazar koşulları bilgi yönetimini vazgeçilmez hale getirmiştir. 
Bu programın amacı, işletmelerde güncel yazılımları etkin ve verimli kullanarak, kurumsal bilgiyi yeni teknolojilerle işleyip değer üretebilme becerisine sahip, bilgisayarla ileri düzeyde tanışık bireyler yetiştirmektir. Müfredat; çağdaş bilgi işlem ve iletişim araçları kullanarak işletmelerde bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, sunma, paylaşma, sorgulama ve saklama problemlerine çözüm üretme becerisi kazandıracak şekilde düzenlenmiştir. 
Program mezunları, kamu ve özel sektöre ait işletmelerin hemen hemen tüm birimlerinde ara eleman olarak çalışabilirler.