Ana Sayfa
Bilgisayar Teknolojileri
Bilişim Güvenliği Teknolojisi

Bilişim Güvenliği Teknolojisi

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Tüm teknik programlarımız mesleki bilgi-beceri yanında; Türkçe ve İngilizce, matematik bilgisi, bilim ve teknolojiyi algılama, bilgisayar okuryazarlığı, bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, öğrenmeyi öğrenme, bağımsız çalışabilme, iletişim kurabilme, bilginin yönetimi, işletme kültürü, kalite kültürü, kendini değerlendirebilme, grup çalışması, girişimcilik, iş güvenliği ve hukuku, kültürel bilinç ve kendini anlatabilme gibi anahtar becerileri kazandıracak şekilde yapılandırılmıştır.

 

* Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı :

Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı’nın temel amacı, bilgi teknolojileri, bilişim güvenliği, bilgisayar programcılığı alanlarında ağırlıklı olmak üzere her alanda faaliyet gösteren firmaların ihtiyacı olan hem teorik hem de pratik becerileriyle sektörde konusunda uzmanlaşan yazılımcılar ve teknik destek elemanı olarak çalışabilecek nitelikli ve donanımlı meslek elemanlarını yetiştirmektir.  Ayrıca, toplumun hızla gelişen bilgisayar teknolojilerine uyum sağlayabilmesi, gerek duyulan bilgi toplama ve toplanan bu bilgileri işleme ile ilgili konulardaki problemler karşısında da hızlı ve doğru çözüm üretebilen nitelikli elemanlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Bilişim sistemlerinin ve ağlarının güvenliği son on yılın en önemli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Siber ortamda gerek bireyler gerek toplumlar gerekse de ülkeler açısından çok hayati bilgilerin yer alması, siber ortamı kötü niyetli kişi, kurum ve devletler için açık bir hedef haline getirmiştir. Kolaylıkla elde edilebilen uygulamalarla profesyonel olmayan bilgisayar korsanları bile etkin siber saldırılar gerçekleştirilebilmektedirler. Bu saldırılara karşı açık kaynak kodlu veya ücretli entegre sistemlerden oluşan pek çok saldırı tespit sistemleri geliştirilmiştir. Bu çalışmalara rağmen bilişim sistemlerine ait saldırı ve güvenlik ihlalleri hızla artmaktadır. Siber güvenliğin sağlanması noktasında güvenlik zaaflarının ve açıklıkların kötü amaçlı saldırganlardan önce tespit edilip önlem alınması büyük önem arz etmektedir. Artan siber saldırılara karşı siber güvenlik yöntemleri sürekli olarak geliştirilmektedir. Geliştirilen yeni yöntemleri internet veya siber dünyadan kaynaklı risklere karşı kullanabilecek eleman yetiştirmektir.