Ana Sayfa
Duyurular
2021-2022 Bahar Yarıyılı Tek Ders Sınav Duyurusu

2021-2022 Bahar Yarıyılı Tek Ders Sınav Duyurusu

2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Final sınavları sonrasında tek ders sınavına girebilme durumuna gelen öğrenciler için Tek Ders Sınavı 24 Haziran 2022 Cuma günü 14:00 da yapılacaktır.

Tek ders sınavına; okulu bitirme durumuna gelmiş öğrenciler, aşağıdaki örneklere benzer durumlarda, önceden başvuru yaparak girebilirler:

Tek ders sınavı
MADDE 31 ?

(1) Mezuniyetleri için tüm derslerden devam şartını yerine getirerek FF, FD veya GR notu aldığı tek dersten veya tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken GNO ≥ 2.00 koşulunu sağlayamayan öğrencilere seçecekleri bir dersten, öğrenimi süresince bir kez olmak üzere akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders notu oluşan öğrenciye yeni bir tek ders sınav hakkı tanınmaz. Tek ders sınavına başvurduğu halde sınava girmeyen öğrenciye yeni bir tek ders sınav hakkı verilmez.
(2) Alınmamış veya devam şartı yerine getirilmemiş dersler için tek ders sınav hakkı tanınmaz. Ancak, daha önce alınmış ve devam şartını yerine getirilmiş dersler için en son harf notu DZ olsa dahi tek ders sınav hakkı verilir.
(3) Tek ders sınav sonucunda en yüksek notu (AA) alması halinde dahi GNO ≥ 2.00 koşulunu sağlayamayacak öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz. GNO ≥ 2.00 koşulunu sağlayan öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.
(4) Bitirme çalışması, tasarım, staj, işyeri eğitimi/uygulaması, intern uygulaması, öğretmenlik uygulaması veya yönlendirilmiş çalışma gibi uygulama gerektiren derslerden tek ders sınav hakkı tanınmaz.
(5) Tek ders sınavına başvurular kayıtlı olunan birimlere SABİS sistemi üzerinden yapılır. 
(6) Tek ders notu, öğrencinin ilgili dersi en son aldığı AKTS değeri üzerinden sisteme işlenir.

Not 1: Yönlendirilmiş Çalışma dersinden tek ders sınavına girilemez.

Not 2: 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Yaryılı Final Sınavları sonunda mezun olabilecek öğrenciler için Staj Evrakı teslim tarihi Tek Ders Sınavlarının yapıldığı gün olan 24 Haziran 2022 Cuma günüdür.

Not 3: Azami öğrencilik süresi sona eren öğrencilerimiz Tek Ders Sınav Başvurusunda bulunamazlar.

 

Başvuruda izlenecek yol:

1) Durumunuzun yukarıda belirtilen örneklere uygunluğunuzu belirleyiniz.

2) Yukarıdaki şartları sağlayan öğrencilerimiz https://ogr.sakarya.edu.tr/tr/Home/Basvuru bağlantısına tıkladıktan sonra başvuru yapabilir.

3) Öğrencilerimizin Başvuru Sonuçları 23 Haziran 2022 Perşembe Günü duyurularımızda ilan edilecektir.

 

TEK DERS SINAVI BAŞVURU SON TARİHİ: 22 Haziran 2022 Çarşamba Günü Saat 14:00

 

TEK DERS SINAV BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.