Ana Sayfa
Duyurular
Öğrenci Affı Başvuruları

Öğrenci Affı Başvuruları

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na geçici maddeler ekleyen ve 05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanunun 35’inci maddesi ile düzenlenen geçici 83’üncü maddesine istinaden başvuru alınacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca çıkarılacak Esaslara göre duyuru güncellenecektir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan Esaslar için tıklayın.

Duyru Metni ve Örnek Dilekçe için Tıklayınız.

İletişim için.