Ana Sayfa
Duyurular
Yeni Açılan Programlarımız

Yeni Açılan Programlarımız

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Programımız, gerek özel gerekse kamu sektöründe acil durum ve afet yönetimi alanındaki insan kaynağı ihtiyacını karşılamaya yönelik eğitim vermeyi hedeflemektedir. Özellikle, hâlihazırda gerek özel gerekse kamu sektöründe acil durum ve afet yönetimi kapsamında yer alan kadrolarda çalışan kişilerin çalışma hayatlarına devam ederken, uzaktan eğitim ile “Acil Durum ve Afet Yönetimi” teknikeri olma imkanı da doğmaktadır. 

Acil Durum ve Afet Yönetimi alanında ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerilere sahip, can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmaların tümü için yapılan çalışmalara katılabilecek, bilgisiyle destek sağlayabilecek, meydana gelebilecek zincirleme olayların ve ikincil afetlerin önlenmesinde çalışabilecek, hizmet / iş sürekliliğinin aksamaması için gerekli önlemlerin alınması işlerinde rol alabilecek elemanların yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

 


Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

Sağlık Bilgi Sistemleri programının amacı; her türlü sağlık kuruluşunda çalışabilecek, bilgisayar kullanımı, tıbbi cihazların çalıştırılması ve sağlık ekipmanlarının kullanımı konusunda yeterli ve etkin elemanların yetiştirilmesidir.

Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, diğer disiplinlerde olduğu gibi sağlık alanında da büyük kazanımlar sağlayan önemli yeniliklere imkân vermiştir . Bilgi teknolojilerinin öneminin gittikçe arttığı sağlık hizmetlerinde, hizmetlerin etkili, verimli ve kaliteli sunulması açısından, bilgi teknolojilerini kullanımı, veri tabanı, donanım, network, otomasyon ve tıbbi cihazları kullanma konularını da içerecek şekilde verilecek eğitimle bu alanlarda sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman açığının kapatılması ve konularında araştırma yapabilecek potansiyelde eleman yetiştirmektir.

 


Web Tasarımı ve Kodlama

Web Tasarımı ve Kodlama programının amacı, bilişim alanında ihtiyaç duyulan güncel bilgilerle donatılmış Web Tasarımcısı, Görsel Web Tasarımcısı, Web Tasarım Uzmanı, Arayüz Geliştirici, Kodlama Uzmanlarını yetiştirmektir.

Günümüzde hem devlet hem de özel sektörde web tasarımcısı ve kodlama uzmanını oldukça ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yönüyle özel sektördeki kuruluşların reklam ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere web tasarımı ve kodlama uzmanına ihtiyaç duymaktadırlar. Ayrıca bu uzmanlar devlet kuruluşlarında gelecekte ihtiyaç duyulacak eğitimli personellerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.