Ana Sayfa
Bilgisayar Teknolojileri
İntrnet ve Ağ Teknolojileri
İnternet ve Ağ Teknolojileri

İnternet ve Ağ Teknolojileri

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
Tüm teknik programlarımız mesleki bilgi-beceri yanında; Türkçe ve İngilizce, matematik bilgisi, bilim ve teknolojiyi algılama, bilgisayar okuryazarlığı, bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, öğrenmeyi öğrenme, bağımsız çalışabilme, iletişim kurabilme, bilginin yönetimi, işletme kültürü, kalite kültürü, kendini değerlendirebilme, grup çalışması, girişimcilik, iş güvenliği ve hukuku, kültürel bilinç ve kendini anlatabilme gibi anahtar becerileri kazandıracak şekilde yapılandırılmıştır.
 
* İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı ; 
E-işletme, e-ticaret, e-devlet gibi uygulamaların artması ile birlikte orta ve büyük ölçekli işletmelerin ağ altyapılarının projelendirilmesi, kurulması, performanslı ve güvenli bir şekilde çalıştırılması konularında ağ sistem uzmanlarına olan ihtiyaç artmıştır. 
İşletmelerin sistem ve network alt yapısını planlama ve kurulumunu yapma, ihtiyaç analizi yapıp kullanılacak doğru teknolojileri belirleme, sistemlerin bakım ve onarımını yapma, temel ve ağ programlama işlemlerini yapma, sistemi yedekleme, yükseltme ve performansını artırma, ağ kurulumu ve ağ güvenliği sağlama yeterliklerine sahip olan program mezunları eğitimini aldıkları son teknoloji sayesinde bilgisayar ağlarının kritik olarak kullanıldığı bilişim sistemlerinde, firmaların bilgi işlem departmanlarında, Telekom ve GSM firmalarında ara eleman olarak istihdam edilebilir ve deneyimleri arttıkça bilgi işlem yöneticiliğine kadar yükselebilir, bilgi teknolojileri alanında kendi firmalarını kurabilirler.
Program mezunları kendi girişimlerini yapabilecekleri gibi, kamu ya da özel kuruluşların; bilgi işlem, yazılım, donanım, iletişim ağları ya da bakım onarım servislerinde çalışabilirler.